Alla har vi sett den modernare varianten av ”svarta tavlan”, en whiteboard, där man skriver med speciella pennor i olika färger på en vit yta. De flesta har nog också sett att man med en dator plus en projektor kan få bilden från datorn att projiceras på whiteboarden. En smartboard är ett system med en dator, en projektor och en tavla som ser ut som en vanlig whiteboard, men som innehåller en dator. Tack vare den datorn kan smartboarden skicka tillbaka signaler till datorn.

Även en smartboard har speciella pennor som dock inte innehåller färg. Antag att man skriver upp 10 länder på smartboarden. Det man skriver går tillbaka till datorn och projiceras på tavlan. Man kan nu mycket lätt flytta ett land till en annan plats på skärmen, man tar bara tag i ordet med handen och flyttar det. Funktionen är förstås samma som de touch-skärmar som finns på moderna datorer.

Eftersom det man skrev skickades till datorn kan man spara det skrivna som en fil. Anteckningar från ett arbetsmöte kan då distribueras direkt efter mötet, utan att alla antecknar. Genom att systemet är interaktivt kan man förstås visa ett Exceldiagram och ändra i siffrorna, och därefter välja att spara den nya filen.

I undervisning är detta ett förnämligt verktyg, särskilt i samband med digitaliseringen. Jag menar, barnen lär ju hur de styr din egen robot med en app till och med. Möjligheten att visa en uppsjö av filer från en dator och arbeta med dem gör att eleverna kan lägga ner tid på problemlösning i stället för att anteckna.