Sedan hundratals år har människor haft intresse av att låsa in sådant som inte andra skall kunna komma åt. Det är flera hundra år sedan man uppfann de första kombinationslåsen, där man måste veta en viss sifferserie för att kunna öppna upp låset. Redan under 1900-talet började man experimentera med lås som öppnades av ett fingeravtryck. Bakgrunden var att man fått säkra belägg för att varje människa har ett unikt fingeravtryck. Man hade också hittat mätmetoder, som innebar att det räckte med att mäta i ett begränsat antal punkter för att säkert identifiera en persons fingeravtryck.

Metoden med fingeravtryck har använts på till exempel kassaskåp, om än i begränsad omfattning. Däremot kommer identifiering av fingeravtryck in på många andra ställen. Ett exempel är pass. Inom de flesta länder inför man nu biometriska pass, som bland annat lagrar fingeravtryck.

Ett område där tekniken vuxit kraftigt de senaste åren är som ”kod” till mobiler. De traditionella teknikerna för att låsa upp sin mobil är en kod, men det finns också metoder som att knacka ett antal gånger på olika delar av skärmen i ett visst mönster. Dessa metoder har nackdelen att man kan glömma sin kod eller att någon mer eller mindre obehörig kommit över koden.

Finger Print Lock

Många nyare mobiler börjar nu införa en teknik där man låser upp via fingeravtryck. När man aktiverar telefonen visas en symbol på skärmen där man skall placera ett finger. Via en speciell sensor avläses fingeravtrycket, och om det är rätt låser telefonen upp. Detta finns bland annat på nya iPhone-modeller. För att ta reda på mer av Apples produkter kan du läsa om ett test av Apple Watch 2.